Begin met een plan

Je hebt een goed idee voor landschap, je landgoed of voor herbestemming van een erf. Toch weet je niet goed hoe te beginnen. Het idee past niet binnen de gebaande paden, zodat het proces onduidelijk is. Ik help je graag met het maken van een uitvoerbaar plan. Klik naar:

Ons landschap staat onder druk. De leefbaarheid holt achteruit; voor mens en dier. Jonge mensen trekken naar de stad voor werk. Boerderijen komen leeg. De schaalvergroting in de landbouw gaat ten koste van landschap en natuur. Tegelijkertijd kan ons buitengebied niet zonder bedrijvigheid.

De meerwaarde van jouw plan

Eline van de Veen

Jouw plan kan bijdragen aan landschap en leefbaarheid. De transitie naar een duurzaam buitengebied laat zich niet voorspellen. Het is een complex samenspel, waar iedereen een bijdrage aan kan leveren. Daarom help ik graag enthousiaste en maatschappelijk bewuste initiatiefnemers, met het maken van hun plan. In netwerken stimuleer ik vooral jonge professionals met hart voor gezond voedsel en natuur. Zij zijn ondervertegenwoordigd door de hoge grondprijzen.

Je eerste stap

In ons volle land hebben we anderen nodig om verder te komen. Dat lukt alleen met een aansprekende visie die partners, buren en gebruikers aan je bindt. Met de checklist: “Eigentijds ondernemen in het groen” kun je jouw initiatief maatschappelijk sterker maken. Je vertaalt je persoonlijke visie naar een plan dat mensen bindt. Je houdt zelf de regie. En je gebruikt je netwerk om je plan uit te voeren.

Ontvang direct mijn gratis checklist

Vul je naam en e-mailadres in om de checklist te ontvangen.

NB: Zie je niets? Controleer dan je “pop-up blocker”.

 

 

PS: Als professional mag je dit stappenplan natuurlijk ook gebruiken om anderen te helpen. 🙂

 

 

Comments are closed.