Mijn netwerken

Als zelfstandig professional werk ik graag samen met anderen. Rondom initiatieven zijn vaak meerdere experts nodig.  Steeds vaker werk ik samen met andere zelfstandigen in flexibele teams. Interesse? Neem gerust contact op voor een kop koffie.

Opdrachtgevers

  • Landschap Erfgoed Utrecht: opstarten en lobby voor participatie projecten voor landschap
  • Stuurgroep Kromme Rijnlandschap: strategie en communicatie participatie landschapsbeheer
  • Gemeente Houten: teamcoaching uitnodigingsplanologie
  • Particuliere opdrachtgevers:
    • landschap- en natuurontwerp voor landgoedontwikkeling
    • coaching planvorming en bestemmingsplanwijziging voor ontwikkeling zorgboerderij, generatie wonen en erfdelen
    • landschappelijke inpassing voor bedrijfsverplaatsing

De kern van mijn professionele netwerk rurale gebiedsontwikkeling ligt in Utrecht en de Kromme Rijnstreek, dankzij mijn verschillende rollen van 2002 tot 2013. Inmiddels breidt dat uit naar Gelderland mijn provincie van herkomst. Zie ook mijn LinkedIn profielDankzij de onderstaande netwerken heb ik aansluiting in heel Nederland: 

Seats4silence is een eigen initiatief samen met

Mee makers van mijn boek Ondernemend Buitenleven

Herbestemming vrijkomende agrarische gebouwen (VAB)

Business support heb ik van mijn studiegroep

Boekhouder: Wim Agenant

 

Comments are closed.