Lekker Landschap

2019/2020 - Aanleg van eetbare landschapselementen op particulier terrein in opdracht van Stuurgroep Kromme Rijnlandschap.

Vraag

Hoe kunnen we de belangstelling voor voedselbossen vertalen naar landschapselementen? En hoe daarmee de biodiversiteit verhogen in het Kromme Rijnlandschap en de betrokkenheid bij het landschapsbeheer verbeteren?

Oplossing

Het ontwikkelen van renderende eetbare landschapselementen, die goed zijn voor de biodiversiteit en een additioneel inkomen opleveren voor de boer en de korte ketenpartners. Hiervoor implementeren we de kennis en ervaringen van de Hof van Twello “Biodiversiteit moet je vermarkten”.

In de pilot onderzoeken we voor drie speciaal ontwikkelde producten: de uitvoerbaarheid van teelt en productie, de verdiencapaciteit voor de ketenpartners en de aansluiting op de vraag in Utrecht.

Gewenst resultaat

Een nieuw te ontwikkelen korte keten voor nieuwe productlijn van verrassende en gezonde, houdbare producten geteeld in landschapselementen. De producten worden geteeld, verwerkt en geconsumeerd in de eigen regio Kromme Rijnstreek en Utrecht. Dat is goed voor het landschapsschoon, de biodiversiteit en de lokale economie. 

Byzonderheden

  • Het resultaat is tzt open source voor andere regio’s.
  • Uitvoering samen met Laurette van Slobbe, Florae  en Gert Jan Jansen, Hof van Twello.
  • Work in progress – financiering gezocht voor vervolgstappen.

 

 

Opdrachtgever

Stuurgroep Kromme Rijnlandschap