Eetbaar landschap

2019/2020 - Aanleg van eetbare landschapselementen op particulier terrein in opdracht van Stuurgroep Kromme Rijnlandschap.

Vraag

Hoe kunnen we de belangstelling voor voedselbossen vertalen naar landschapselementen en daarmee de betrokkenheid bij het beheer verbeteren en de biodiversiteit verhogen in het landschap van de Kromme Rijnstreek?

Oplossing

Implementeren van de visie en uitgewerkte kennis van Hof van Twello “Biodiversiteit moet je vermarkten” op basis van een regionale marktoriëntatie, zodat we vraaggestuurd en goed onderbouwd eetbare landschapselementen kunnen ontwikkelen.

Gewenst resultaat

Een nieuw te ontwikkelen korte keten voor nieuwe productlijn van gezonde, houdbare bijzondere producten (10) geteeld in landschapselementen.

Byzonderheden

  • Uitvoering samen met Laurette van Slobbe en Gert Jan Jansen Hof van Twello.
  • Work in progress. 

 

 

Opdrachtgever

Stuurgroep Kromme Rijnlandschap