Eetbaar landschap

2019/2020 - Aanleg van eetbare landschapselementen op particulier terrein in opdracht van Stuurgroep Kromme Rijnlandschap.

Vraag

Hoe kunnen we de belangstelling voor voedselbossen vertalen naar landschapselementen en daarmee de betrokkenheid bij het beheer verbeteren en de biodiversiteit verhogen in het landschap van de Kromme Rijnstreek?

Oplossing

Implementeren van de visie en uitgewerkte kennis van Hof van Twello “Biodiversiteit moet je vermarkten” op basis van een regionale marktoriëntatie. Zo ontwikkelen we renderende eetbare landschapselementen die goed zijn voor de biodiversiteit en een additioneel inkomen opleveren voor de boer en de korte ketenpartners.

Gewenst resultaat

Een nieuw te ontwikkelen korte keten voor nieuwe productlijn van verrassende en gezonde, houdbare producten (10) geteeld in landschapselementen. En verwerkt en geconsumeerd in de eigen regio Kromme Rijnstreek en Utrecht. Het resultaat is open source voor andere regio’s.

Byzonderheden

  • Uitvoering samen met Laurette van Slobbe, Florae  en Gert Jan Jansen, Hof van Twello.
  • Work in progress. 

 

 

Opdrachtgever

Stuurgroep Kromme Rijnlandschap