Impact investeren natuur inclusieve landbouw

2019/2020 - Pilot particulier impact investeren in natuur inclusieve landbouw.

ism Floris van Zinnicq Bergmann in het kader van Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel

Vraag

Hoe kunnen we particulier impact investeren stimuleren in projecten natuur inclusieve landbouw? Hoe maken we passende regionale matches tussen projecten en investeerders?

Oplossing

Uitproberen met 2 pilotprojecten.

Gewenst resultaat

Regiogebonden impact investeringen voor lange termijn in natuur inclusieve landbouw tegen maatschappelijk rendement. 

Bijzonderheden

Pilot loopt nog. Resultaten publiceren we tzt.