Projecten voor groene organisaties

Groene organisaties zoeken financiering voor hun projecten. De belangstelling voor participatie in het natuur- en landschapsbeheer groeit. De projecten zijn gericht op uitvoering buiten.

Zin in buiten borgt de ruimtelijke kwaliteit van het landschap en organiseert de betrokkenheid van financierders, vrijwilligers en grondeigenaren. Dat vraagt naast kennis van uitvoering in natuur en landschap ook om zorgvuldige communicatie en organisatie in het betrokken netwerk.